Test Event ticket

Category:

Event Details

Date: September 17, 2022

Start time: 11:06 a.m. UTC+07

End time: 06:04 p.m. UTC+07

Venue: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. HCM, Việt Nam

Directions: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 096 438 4686

Email: contact@vipf.vn