Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Bất động sản

 1. Thời gian:
  • Phiên Toàn thể: 10h:00 – 17:00 ngày 23/11/2022
  • Phiên chuyên đề: 9h:00 – 17:00 các ngày từ 24/11/2022 – 26/11/2022
 2. Địa điểm:
  • Phiên khai mạc: Sảnh Hội nghị – SECC
  • Phiên chuyên đề: Các phòng hội thảo – SECC
 3. Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
 4. Quy mô: 500 khách
 5. Đối tượng:
  • Nhà đầu tư trong và ngoài nước
  • Các Địa phương/ Chủ dự án có nhu cầu kêu gọi đầu tư
  • Hiệp hội & các Tổ chức trong và ngoài nước
  • Các bên cung cấp dịch vụ cho ngành Bất động sản
  • Báo chí