Thông tin chung

50 phiên hội nghị, hội thảo của đại diện Chính phủ, các Bộ ngành liên quan, các Tổ chức và Doanh nghiệp trong và ngoài nước về thực trạng và xu hướng phát triển của ngành BĐS Việt Nam; các cơ chế, chính sách mới nhằm định hướng, điều tiết và kiểm soát thị trường. 

Các chủ đề chính