Thông tin chung

Với mục tiêu huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, các sự kiện kết nối đầu tư được diễn ra liên tục với nhiều hình thức:

  • Investors Roundtable – Hội nghị Bàn tròn đầu tư
  • Investors Lounge- Khu vực B2B gặp gỡ giao lưu các nhà đầu tư
  • Investors Breakfast/ Lunch/ Dinner
  • Investors Golf/ Yacht
  • Kết nối đầu tư các địa phương
  • Investors Tours
Toàn cảnh Khu vực dành cho Kết nối đầu tư

Các phiên Kết nối đầu tư song phương và đa phương

  • Các cuộc họp được sắp xếp trước kết nối địa phương, chủ dự án/ nhà phát triển dự án, nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ dựa trên nhu cầu kết nối phù hợp.
  • Các phòng họp VIP được bố trí trong khuôn khổ triển lãm để thuận tiện cho các cuộc gặp giữa các bên
  • Các dịch vụ gia tăng như tư vấn, luật và thu xếp M&A được BTC phối hợp cùng các đối tác chuyên nghiệp hỗ trợ cho việc đảm bảo các hoạt động xúc tiến đầu tư thuận lợi nhất