Ban tổ chức

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO LỄ HỘI BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ VIỆT NAM 2022

(Kèm theo quyết định số 02/QĐ-VNREA ngày 1/7/2022 của Chủ tịch Hiệp hội BĐS VN)

 1. TS. Nguyễn Văn Khôi
  Chủ tịch Hiệp Hội BĐSVN
  Trưởng Ban Chỉ đạo
 2. Ông Nguyễn Mạnh Hà
  Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp Hội BĐSVN
  Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo
 3. Ông Đỗ Viết Chiến
  Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký Hiệp Hội BĐSVN
  Phó Ban Chỉ đạo
 4. Ông Phạm Nguyễn Toan
  Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử BĐS Việt Nam
  Phó Ban Chỉ đạo

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Định hướng, chỉ đạo Ban Tổ chức thực hiện đúng nội dung, kế hoạch tiến độ đã đề ra;

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ VIỆT NAM 2022

(Kèm theo quyết định số 02/QĐ-VNREA ngày 1/7/2022 của Chủ tịch Hiệp hội BĐS VN)

 1. Ông Nguyễn Mạnh Hà 
  Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp Hội BĐS VN 
  Trưởng Ban tổ chức
 2. Bà Nguyễn Thy Dung 
  Phó Giám đốc Trung tâm TV&XTĐT BĐSVN/ Ủy viên BCH 
  Phó Trưởng ban tổ chức, Trợ lý Trưởng Ban chỉ đạo – Trưởng Ban Tổ chức
 3. Ông Phạm Việt Linh 
  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lễ hội BĐS Quốc tế VN 
  Phó Trưởng Ban Thường trực
 4. Bà Nguyễn Thị Kim Khánh 
  Phó Giám đốc Trung tâm TV&XTĐT BĐSVN 
  Phó Trưởng Ban Thường trực
 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa 
  Giám đốc Trung tâm TV&XTĐT BĐSVN/ Ủy viên BCH 
  Phó Trưởng Ban
 6. Ông Phạm Minh Toàn 
  Tổng Giám đốc Công ty CP Lễ hội BĐS Quốc tế VN/ Ủy viên BCH 
  Phó Trưởng Ban
 7. Ông Nguyễn Thành Công 
  Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí, Giám đốc khối nội dung Tạp chí Điện tử BĐS Việt Nam 
  Phó Trưởng ban
 8. Bà Trần Ái Na 
  Giám đốc sự kiện Công ty Time Universal 
  Thành viên
 9. Ông Nông Anh Tuấn 
  Trưởng Ban TCSK Trung tâm TV&XTĐT BĐSVN 
  Thành viên
 10. Bà Trần Tú Anh 
  Kế toán trưởng Trung tâm TV&XTĐT BĐSVN 
  Thành viên
 11. Bà Dương Thị Hồng 
  Kế toán Công ty CP Lễ hội BĐS Quốc tế VN 
  Thành viên

NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC

– Chỉ đạo tổ chức thực hiện, giám sát toàn bộ “Lễ hội Bất động sản Quốc tế Việt Nam”. 

– Chỉ đạo kiểm tra định kỳ việc tổ chức thực hiện chương trình Lễ hội Bất động sản Quốc tế VN 2022; 

– Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Lễ hội Bất động sản Quốc tế VN 2022.