Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính -Tiền tệ Quốc gia
Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia
Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Vốn và BĐS DT24.VN
Chủ tịch CLB BĐS VREC & HREC
Phó Chủ tịch hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài