Diễn đàn Kinh tế BĐS Việt Nam

 1. Thời gian: 9h:00 – 17:00 ngày 29/9/2022
 2. Địa điểm: Sảnh Hội nghị – SECC
 3. Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
 4. Quy mô: 500 – 800 khách
 5. Đối tượng:
  • Chính phủ
  • Các Địa phương
  • Hiệp hội & các Tổ chức trong và ngoài nước
  • Nhà đầu tư
  • Chủ đầu tư/ Phát triển dự án
  • Chuyên gia kinh tế
  • Báo chí