Smartcity & Proptech Show

 1. Thời gian: 9h:00 – 12:00 ngày 25/11/2022
 2. Địa điểm: Sảnh Hội nghị – SECC và Khu vực trưng bày của các Công ty Proptech
 3. Đơn vị chủ trì: VIPF
 4. Quy mô: 500 khách
 5. Đối tượng:
  • Các tập đoàn công nghệ 
  • Các doanh nghiệp công nghệ trong ngành Bất động sản
  • Các doanh nghiệp Bất động sản có nhu cầu ứng dụng công nghệ
  • Chuyên gia công nghệ và bất động sản
  • Báo chí