Dự kiến 20.000 lượt tham dự trực tiếp, 10 triệu khách trực tuyến

Chia sẻ